Ty Yalniz - Portfolio
 

Ty Yalniz

Senior Front-End
Web Developer
& Designer
</B.A.> </M.S.>

I help
organizations
look great
on the Web

Resume
Share Portfolio